Program finansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego

Kontakt

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A.Jurasza w Bydgoszczy Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz tel . 52-585-40-40 prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień