Program finansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego

Cele programu

1.Zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaków aorty brzusznej.

2.Zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej.

3.Zmniejszenie śmiertelności związanej z operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej.

4.Zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu.

5.Zwiększenie wiedzy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat tętniaka aorty brzusznej, czynników ryzyka, wczesnego wykrywania i leczenia.

6.Stworzenie regionalnej bazy danych programu z możliwością konsultacji specjalistycznej i kwalifikacji do operacji naprawczej tętniaka aorty brzusznej w trybie planowym.