Program finansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego

Informacje dla lekarzy

Program badań przesiewowych w kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego to działanie mające na celu wczesne wykrywanie tej groźnej choroby.

Pomysłodawcą akcji jest prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień, kierownik Latedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.