Program finansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego

Populacja objęta programem

Mężczyźni w wieku 65-74 lata, palących papierosy, będących mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby nie podlegające badaniu:

  1. osoby które przebyły w przeszłości operację naprawczą tętniaka aorty brzusznej,
  2. kobiety,
  3. osoby których zaproszenie do programu lekarz podstawowej opieki zdrowotnej uzna za niestosowne, z uwagi na stan terminalny lub ciężkie choroby somatyczne,
  4. osoby które odmówiły udziału w programie.