Program finansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego

Zachorowalność i śmiertelność

Niewątpliwie o wadze problemu decydują wskaźniki zachorowalności na tętniaka aorty brzusznej.
Statystyki światowe mówią o współczynniku zachorowalności o wartościach od 14,9 do 37,6 na 100 000 osób.
Natomiast współczynnik śmiertelności obliczono na 14 na 100 000 osób, przy czym zaznaczyć należy, że wzrasta on znacznie dla mężczyzn powyżej 65 roku życia.Wykres. Porównanie współczynników śmiertelności (na 100 000 osób) z powodu tętniaka aorty brzusznej wśród mężczyzn w podziale na grupy wiekowe*

*wg: Mortality Statistics. Cause. Review of the Registrar General on deaths by cause, sex and age, in England and Wales, 2005 Office for National Statistics. London 2006. http://www.statistics.gov.uk