Program finansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie Przesiewowe w kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej

1. Dlaczego badanie przesiewowe jest ważne?

Osoby z tętniakiem aorty brzusznej zwykle nie mają żadnych objawów, ale istnieje możliwość jego wczesnego rozpoznania i monitorowania przebiegu choroby. Wczesne rozpoznanie sprawi, że można uniknąć niebezpiecznych następstw rozwoju choroby.

Najłatwiejszym sposobem wykrycia tętniaka jest poddanie się badaniu ultrasonograficznemu (USG) aorty.2. Kto powinien się przebadać?

Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie tętniaka aorty brzusznej dotyczy mężczyżn w wieku 65 lat.3. Na czym polega badanie przesiewowe?

Badanie jest całkowicie bezbolesne i polega na przesuwaniu małej głowicy po brzuchu leżącej na plecach osoby. Trwa tylko kilka minut.

Przed badaniem zostanie zadanych kilka pytań, w tym o dane osobowe.

Następnie zostanie wykonane badanie ultrasonograficzne. Osoba badana leży z odsłoniętym brzuchem, na który zostanie nałożona niewielka ilość żelu.

Lekarz przesunie po żelu małą głowicę, aby uzyskać obraz aorty na monitorze, która zostanie następnie zmierzona.

Bezpośrednio po badaniu zostanie wydany wynik.