Program finansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego

Dalsze informacje

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

1. Proszę porozmawiać ze swoim Lekarzem Rodzinnym

2. Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz