Program finansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki badania przesiewowego w kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej (TAB) - informacje ogólne

1. Jakie są możliwe wyniki badania ultrasonograficznego aorty?

Istniej możliwość uzyskania trzech wyników:

Prawidłowy
Wynik prawidłowy oznacza, że aorta nie jest poszerzona (nie ma tętniaka). Większość badanych mężczyzn uzyska właśnie taki wynik. Żadne dodatkowe badania aorty lub leczenie nie są potrzebne.

Mały tętniak
Jeśli zostanie rozpoznany mały tętniak, oznacza to, że aorta jest nieco szersza niż normalnie. Wymaga to jedynie okresowych kontroli USG, czy tętniak nie powiększa się.

Duży tętniak
Jeśli zostanie rozpoznany duży tętniak, oznacza to, że aorta jest znacznie szersza niż normalnie. Tylko niewielka liczba badanych mężczyzn będzie miała taki wynik.

Osoba taka zostanie skierowana do specjalisty chirurgii naczyniowej, celem powtórzenia badania i rozmowy o możliwościach leczenia, zwykle operacyjnego.2. Czy podczas badania ultrasonograficznego zostanie zbadana cała jama brzuszna?

Nie. Badanie przesiewowe dotyczy tylko tętniaka aorty brzusznej. Nie polega ono na badaniu innych narządów jamy brzusznej. Jeśli pacjent chciałby mieć wykonane badanie USG całej jamy brzusznej, powinien porozmawiać o tym ze swoim Lekarzem Rodzinnym.3. Czy badanie USG jest dokładne?

USG dla rozpoznania tętniaka aorty brzusznej jest badaniem bardzo dokładnym. Chociaż żadne badanie nie daje całkowitej pewności, to zdarza się niezmiernie rzadko, by osoba u której aorta miała prawidłowy rozmiar, później powiększyła się do rozmiarów dużego tętniaka. Czasami zdarza się, że osoba badająca (lekarz) nie może uwidocznić aorty, jednak nie jest to powód do zmartwień. Konieczne jest natomiast powtórzenie badania innego dnia – wtedy należy być na czczo (nie jeść przed badaniem)