Program finansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej – 2015r.

Koordynator
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A.Jurasza w Bydgoszczy Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień (osoba do kontaktu – dr n. med. Bartosz Fórmankiewicz tel. 52-585-40-40)

Cele programu
- zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej,
- zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej,
- zmniejszenie śmiertelności związanej z operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej,
- zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu,
- zwiększenie wiedzy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat tętniaka aorty brzusznej, czynników ryzyka, wczesnego wykrywania i leczenia,
- stworzenie regionalnej bazy danych programu z możliwością konsultacji specjalistycznej i kwalifikacji do operacji naprawczej tętniaka aorty brzusznej w trybie planowym.

Przedmiot programu - badanie USG aorty brzusznej
- edukacja indywidualna pacjentów

Realizatorzy - Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu,
- Regionalny Szpital Specjalistycznych im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu,
- Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży
- „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi
- „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” Sp. z o.o.
- „Szpital Lipno” Sp. z o.o.

Adresaci programu Program skierowany jest do mężczyzn w wieku 65-74 lata, palących papierosy, będących mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego.
Programem objętych zostanie 1428 mężczyzn.

Partnerzy programu
Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. Zadaniem powiatów i gmin, które zadeklarowały udział w programie jest prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. W 2015 r. do Programu przystąpiło 13 samorządów terytorialnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Kwota finansowania Programu ze środków Samorządu Województwa wynosi 55250 zł.