Program finansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej – 2016r.

Koordynator
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A.Jurasza w Bydgoszczy – Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
(osoba do kontaktu – dr n. med. Bartosz Fórmankiewicz tel.525854040, 525854731)

Cele programu • zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej,
• zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej.
• zmniejszenie śmiertelności związanej z operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej,
• zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu,
• zwiększenie wiedzy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat tętniaka aorty brzusznej, czynników ryzyka, wczesnego wykrywania i leczenia,
• utworzenie i prowadzenie bazy danych,

Przedmiot programu
• badanie USG aorty brzusznej
• edukacja indywidualna pacjentów

Adresaci programu
Program skierowany jest do mężczyzn w wieku 65-74 lata, palących papierosy, będących mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego.
Łączna liczba mieszkańców objęta programem – 1 333.

Partnerzy programu
Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. Zadaniem powiatów i gmin, które zadeklarowały udział w programie jest prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. W 2016 r. do Programu przystąpiły 23 samorządy terytorialne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Realizatorzy programu
POBIERZ PDF

Kwota dofinansowania Programu ze środków Samorządu Województwa wynosi 51.890 zł - kwota zawiera koszty badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) wraz z koordynacją.