Program finansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej - 2014r.

Koordynator
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A.Jurasza w Bydgoszczy – Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz – prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

Cele programu
zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej,
zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej.
zmniejszenie śmiertelności związanej z operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej,
zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu,
zwiększenie wiedzy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat tętniaka aorty brzusznej, czynników ryzyka, wczesnego wykrywania i leczenia,
stworzenie regionalnej bazy danych programu z możliwością konsultacji specjalistycznej i kwalifikacji do operacji naprawczej tętniaka aorty brzusznej w trybie planowym.

Przedmiot programu
badanie USG aorty brzusznej
edukacja indywidualna pacjentów

Realizatorzy
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy,
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu,
Regionalny Szpital Specjalistycznych im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu,
Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży
„Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi

Adresaci programu
Program skierowany jest do mężczyzn w wieku 65-74 lata, palących papierosy, będących mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego.

Programem objętych zostanie 1 466 mężczyzn.

Kwota finansowania Programu ze środków Samorządu Województwa wynosi 53 980 zł.