Program finansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór koordynatora w 2013 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie koordynacji programu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 20/748/13 z dnia 22 maja 2013 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie koordynacji programu.

Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Złożona oferta spełniła wymogi formalne.

Po dokonaniu oceny merytorycznej oferty oraz przeprowadzeniu negocjacji indywidualnych z oferentem, przyznano Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy środki publiczne w wysokości 34.900 zł.